Water water warmtepompen

Naast de veel voorkomende grond/water warmtepomp heb je ook nog de geothermische warmtepomp water/water. Deze warmtepomp heeft als warmtebron grondwater. Enkele voordelen en nadelen alsook de installatie en het rendement van een water/water warmtepomp.

Hoe werkt een water/water warmtepomp?

De warmtepompinstallatie op zich werkt net zoals andere warmtepompen. De binnenkomende warmte wordt via een compressor nog meer verhit en doorgestuurd naar de woning.

Bij een water/water warmtepomp is het verschil dat er geen gesloten circuit is met collectorvloeistof maar dat grondwater van een pompput naar de verstuiver gebracht gepompt wordt. Vandaar dat men dit soort warmtepompen met open circuit noemt.

Het grondwater geeft hier haar warmte af en het afgekoelde grondwater wordt via een retourput terug afgeleid. Hierbij is het belangrijk dat het grondwater niet in contact komt met de lucht omdat het water dan oxideert. Ook is op dat moment de kans groot dat er kalkafzetting gebeurt.

Welk water kan een water-water warmtepomp verwarmen?

Water/water warmtepomp: een pompput en retourput

Om grondwater op te pompen wordt gebruik gemaakt van een pompput. Deze gaat zo diep tot waar het grondwater zich bevindt. In sommige regio’s is dit iets minder dan 50 meter onder het aardoppervlakte maar soms dient er een pompput geboord te worden van bijna 150 meter diep.

Ook de retourput moet het water terugbrengen tot deze diepte. Hoe dieper deze putten dienen te zijn, hoe hoger de kost voor het boren zal zijn. Ook de bodemgesteldheid en bereikbaarheid van de boorplaats kunnen de prijs opdrijven.

Als de put dieper is dan 50 meter moet er meestal een bouwaanvraag ingediend worden.

Het is ook mogelijk om een rivier of groot meer te gebruiken als watertoevoer maar hier zijn verschillende vergunningen voor nodig en deze worden meestal niet toegekend tenzij het meer grotendeels op jouw eigendom ligt. Hoe dan ook is oppervlaktewater in ons klimaat niet optimaal bruikbaar als warmtebron.

Opgelet: er is een vergunning nodig voor grondwater

Heb je beslist om een water/water warmtepomp te installeren? Vraag dan aan je gemeente hoeveel de vergunning kost voor het oppompen van grondwater want deze heb je nodig. Ook zal je een grondwaterheffing dienen te betalen.

TIP: vraag of een vrijstelling mogelijk is voor het grondwater dat via de retourput terugvloeit.

Wat is het rendement van een water/water warmtepomp?

Grondwater heeft een constante temperatuur van ongeveer 15 ° celcius en is onafhankelijk van het weer. Ruim voldoende dus om een hoog rendement te genereren. Wel is het rendement afhankelijk van de stroming van het grondwater.

Conclusie voor water/water warmtepompen

Als je een groot vermogen en rendement vraagt van je warmtepomp maar een grond/water warmtepomp voldoet niet of er zijn geen mogelijkheden om een goed captatienet aan te leggen, kies dan voor een water/water warmtepomp. Anders weegt de meerprijs nooit op tegen het kleine verschil in rendement.

Gratis warmtepomp offerte

Warmtepomp laten plaatsen? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte